Fun-Kurse

TVB (2-4)
mit Begleitperson
TVB (3-4)
ohne Begleitperson
minis
4-6 Jahre
minis/kids
4-8 Jahre
kids
6-8 Jahre
kids/juniors
6-10 Jahre
juniors
8-10 Jahre
juniors/teens
8-14 Jahre
teens
10-14 Jahre
kids/juniors/teens
7-14 Jahre
teens/youngsters
10-16 Jahre